Aktualności

Spotkanie koordynacyjne projektu SmaLog we Lwowie

W dniach 22-25 października 2018 r. we Lwowie odbyło się spotkanie koordynacyjne w ramach projektu SmaLog, który jest realizowany zgodnie z programem Erasmus. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy, którzy reprezentowali uniwersytety z Włoch, Niemiec, Polski, Ukrainy i Gruzji. Lider drugiego pakietu roboczego prof. Aleksander Sładkowski przedstawił sytuację, która jest związana z przygotowaniem wspólnego programu nauczania studentów 2 poziomu (magistrów). Omówiono również inne problemy związane z realizacją wskazanego projektu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z uniwersytetem „Politechnika Lwowska” oraz odwiedzić centrum zarządzania ruchem drogowym miasta Lwów.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Doktora Honoris Causa dla Prof. Aleksandra Sładkowskiego

W dniu 10 lipca 2018 roku Rada Naukowa Uniwersytetu w Ruse im. Angela Kancheva (Bułgaria) podjęła decyzję o nadaniu stopnia Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Aleksandrowi Sładkowskiemu - Kierownikowi Katedry Logistyki i Technologii Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Tytuł Doktora Honoris Causa został przyznany w uznaniu wkładu w międzynarodowy rozwój nauki dotyczącej transportu i logistyki oraz wsparcia dla umiędzynarodowienia edukacji i wspierania badań i działań edukacyjnych studentów, doktorantów i młodych naukowców z Uniwersytetu w Ruse. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 2 sierpnia bieżącego roku. Prócz Prof. Aleksandra Sładkowskiego uczestniczyli w niej: przedstawiciele Władz Rektorskich Uniwersytetu w Ruse, członkowie Rady Naukowej, Pierwszy Sekretarz Ambasady Polskiej w Bułgarii Pan Jakub Flasiński, Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Ogólnych Prof. Bogusław Łazarz oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego Gaudeamus Igitur, podczas którego uczestnicy uroczystości w tradycyjnych togach przeszli z Rektoratu do w Centrum Konferencyjnego „Kanev Center” Uniwersytetu w Ruse. Następnie rozbrzmiały hymny narodowe Bułgarii i Polski, a po otwarciu posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu w Ruse przez Rektora Prof. Hristo Beloeva, laudację wygłosiła Prof. Juliana Popova - Prorektor ds. Polityki internacjonalizacji i komunikacji.

           

 Następnie Prof. Velizara Pencheva, Przewodnicząca Zebrania Ogólnego przeczytała biografie Prof. Sładkowskiego podkreślając zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych pomiędzy Polską a Bułgarią i w szczególności między naszymi uniwersytetami.Następnie Rektor Prof. Hristo Beloev wręczył Prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu dyplom, statuetkę z imieniem nowego Doktora Honoris Causa oraz medal Uniwersytetu w Ruse, a wszystko to odbyło się przy dźwiękach tradycyjnej prawosławnej pieśni Mnohaya leta. Dalej głos zabrał Prof. Aleksander Sładkowski dr h. c. mult., który przemawiał w czterech językach: polskim, bułgarskim, angielskim i rosyjskim. Wystąpili również gości uroczystości oraz koledzy Prof. Aleksandra Sładkowskiego, z którymi ten ma wieloletnią współpracę. Prof. Aleksander Sładkowski podziękował kierownictwu oraz kolegom z Uniwersytetu w Ruse za wysokie odznaczenie, ze swojej strony wręczył dla biblioteki trzy monografie wydane pod jego redaktorstwem w wydawnictwie Springer za ostatnie lata i na koniec dokonał wpisu w Księdze Uniwersytetu w Ruse.

 

Zmiana nazwy Katedry

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku decyzją Rady Wydziału nasza Katedra zmienia nazwę na Katedra Logistyki i Technologi Transportu.

 

Odwiedziny uczniów i nauczycieli Jastrzębia - Zdroju

Wydział Transportu gościł uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju im. Wojciecha Korfantego. Nasi goście są uczniami klas o profilu logistycznym.

Uczestniczyli w wykładach Pani dr inż. Marii Cieśli i dr. hab. inż. Piotra Nowakowskiego. W drugiej części odwiedzin mieli okazje zwiedzić laboratoria wydziałowe. 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Awans pracownika naszej Katedry

Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej na posiedzeniu 29-go stycznia nadała naszemu pracownikowi dr inż. Piotrowi Nowakowskiemu stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria produkcji. Temat rozprawy habilitacyjnej wiązał się z zagadnieniami poprawy efektywności łańcucha logistyki zwrotnej zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE). Serdecznie gratulujemy!

 

Egzamin inżynierski dla specjalności logistyka transportu

25-go stycznia odbył się egzamin dyplomowy inżynierski w naszej Katedrze. W sumie powitaliśmy 26 nowych inżynierów. Wszystkim Paniom i Panom, którzy uzyskali tytuł gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Dla tych absolwentów, którzy planują dalsze studia na Wydziale Transportu zapraszamy do wyboru naszej specjalności na studiach stopnia drugiego.