Aktualności

Uzyskanie stopnia dr hab przez panią Katarzynę Markowską

Miło nam poinformować, że Pani Katarzyna Markowska z naszej Katedry uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Stopień został nadany uchwałą Rady Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej z dn. 27 czerwca 2019 r.

Prezentacja naszych specjalności dla studentów: transport przemysłowy i logistyka transportu

 

1. Logistyka transportu (LT)

2. Transport przemysłowy (TP)

 

Dla studentów studiów inżynierskich nadchodzi czas wyboru specjalności. Zachęcamy do wyboru jednej z dwóch specjalności prowadzonych przez naszej Katedrze: Logistyka Transportu lub Transport Przemyłowy.
Studenci naszych  specjalności mają możliwość poznania ciekawych i praktycznych przedmiotów, a zdobyta wiedza jest bardzo przydatna w pracy zawodowej.

Link do prezentacji naszych specjalności, która odbyła się w Auli 13.06.2019 o godz. 12 LINK

 

Studenci Wydziału Transportu finalistami VII Konferencji Logistycznej -TSL Days 2019

W dniach 16-17 maja 2019 studenckie koło logistyczne SKNL LogistiCAD, którego opiekunami są dr inż. Maria Cieśla oraz dr hab. inż. Piotr Nowakowski prof PŚ, uczestniczyło w VII Konferencji Naukowej TSL Days 2019 - „Współczesna logistyka a zrównoważony rozwój” zorganizowanej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Podczas konferencji studenci mieli okazję wysłuchać prelekcji oraz referatów. Konferencja zakończyła się sukcesem członków naszego koła. Patrycja Sosna - studentka II roku oraz Jakub Mauer - student III roku wygłosili referat pt: „Elektryczne rozwiązania przyszłością rozwoju firm w dużych miastach”. Nasi studenci zajęli 2 miejsce spośród wszystkich prac konkursowych. Praca naszych studentów wkrótce zostanie opublikowana w czasopiśmie „Eurologistics”.

     
 
 

Duży sukces studentki naszej specjalności - gratulujemy!

Nasza studentka Pani Izabela Zientek została pozytywnie zakwalifikowana do programu Top Young 100 pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego beneficjentami są najlepsi studenci logistyki w Polsce. Tworzony jest on przez trzy środowiska: biznesowe, akademickie oraz studenckie i ma na celu budowę wizerunku Polski jako silnego centrum kompetencji logistycznych na skalę Europy poprzez m.in. wsparcie i promocję młodych talentów logistycznych na rynku zawodowym. Projekt jest inicjatywą ciągłą, stale stawiającą przed studentami nowe wyzwania które dają im możliwość rozwoju swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Więcej informacji: http://topyoung100.pl/
 

Aktywność studentów naszego koła naukowego "LogistiCAD"

W dniach 28.02 - 01.03.2019 studenci SKNL LogistiCAD uczestniczyli w konferencji LOGiDEAS 2019 organizowanej przez Studenckie Naukowe Koło Logistyki CORLOG. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia była „Logistyka kierunkiem dla innowacji”, a uczestnicy brali udział w wycieczkach po Instytucie Logistyki i Magazynowania w Poznaniu oraz przedsiębiorstwa PROMAG.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
W dniu 27.02 studenci Wydziału Transportu, dzięki zorganizowanej przez SKNL LogistiCAD wizycie studyjnej, mieli możliwość zwiedzenia sosnowieckiej siedziby firmy Amazon, będące piątym centrum logistyki e-commerce w Polsce. Może być w nim składowanych 16 milionów towarów. Hala ma powierzchnię użytkową 310 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada powierzchni 43 boisk piłkarskich! W dniu 07.03 studenci SKNL LogistiCAD brali udział w konferencji branżowej Transport Manager pt. „Praktyczne Aspekty Zarządzania Transportem”.
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wizyta Profesora Mariana Mocana na Wydziale Transportu

W dniach 4-8.03.2019r gościem Wydziału Transportu był Profesor Marian Mocan – Dziekan Wydziału Zarządzania w Produkcji i Transporcie Politechniki w Timisoarze (Rumunia), która w tym roku obchodzi 100-lecie powstania. Prof. Mocan przebywał u nas w ramach projektu FINALIST, który jest częścią programu CEEPUS. Jednym z głównych celów programu jest wymiana kadry naukowej uczelni wyższych z Europy Centralnej. Prof. Mocan jest znanym specjalistą w zakresie zarządzania, bankowości, logistyki i inżynierii mechanicznej. W ramach wizyty Prof. Mocan prowadził zajęcia ze studentami specjalności Logistyka Transportu nt. wyzwań związanych z przemysłem 4.0. Licznie przybyli studenci aktywnie uczestniczyli w dyskusji i zadawali wiele pytań. W ramach działań naukowych i organizacyjnych Prof. Mocan uczestniczył w spotkaniu z Prodziekanem Wydziału Transportu Prof. Piotrem Czechem, zwiedził wydziałowe laboratoria, spotkał się z doktorantami oraz uczestniczył w publicznej obronie rozprawy doktorskiej dr inż. Piotra Szafrańca. W ramach wizyty Prof. Mocan zwiedził również Nikiszowiec, będący jedną z najciekawszych kolonii robotniczych w Europie z przełomu XIX i XX wieku. W ramach aktywnie prowadzonej współpracy międzynarodowej również Kierownik Katedry Logistyki i Technologii Transportu Prof. Aleksander Sładkowski będzie gościem Politechniki w Timisoarze w przyszłym miesiącu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminaria naukowe w naszej Katedrze

Okres od grudnia 2018 r. do lutego 2019 r. był jednym z najbardziej owocnych okresów dotyczących realizacji działałań naukowych Katedry Logistyki i Technologii Transportu. W okresie tym przeprowadzono wiele seminariów naukowych młodych naukowców. Seminaria te miały charakter międzykatedralny, a nawet międzynarodowy. Wynikało to z zaproszenia na seminaria przedstawicieli pozostałych katedr Wydziału Transportu, a także z udziału w seminariach naukowców z innych krajów oraz innych nauczycieli, studentów i doktorantów. W pierwszej kolejności odbyły się seminaria, podczas których wystąpili Dina Panyukova, doktorantka Kazachskiego Narodowego Badawczego Uniwersytetu Technicznego im. K.I. Satpayeva (Almaty, Kazachstan), która przebywała na stażu w Katedrze Logistyki i Technologii Transportu; Jasmina Bunevska, docent Uniwersytetu im. Św. Klemensa z Ochrydy (Bitola, Północna Macedonia), która przyjechała na Wydział Transportu w ramach mobilności programu ERASMUS+.


Należy również zwrócić uwagę na wystąpienia na seminariach naukowych doktorantów Katedry Logistyki i Technologii Transportu i przedstawicieli branży przemysłowej. Seminaria te poprzedzają dalszą procedurę otwarcia przewodów doktorskich na Wydziale Transportu. W szczególności wysłuchano prezentacje doktorantów katedry Wojciecha Kamińskiego i Agathy Michty, a także magistrów Jerzego Kalwasa, Macieja Leszczyńskiego oraz Piotra Cybulko. Pomimo faktu, że każda prezentacja była poddana dość krytycznej , ale konstruktywnej dyskusji, wszystkie wystąpienia zostały pozytywnie ocenione.

 

Koło naukowe LOGISTICAD zdobywa kolejne laury...

W dniach 17-18 stycznia 2019 r. zespół studentów V semestru specjalności Logistyka Transportu, należących do koła SKNL LogistiCAD (Grzegorz Szmidt, Daniel Dawid, Dawid Maj, Iza Zientek, Oskar Sarna, Aleksander Skrobol, Dawid Gąsior, Piotr Orzech, Patryk Motylski i Kuba Mauer) uczestniczył w XI Dniach Transportu organizowanych przez Koło Naukowe Logistyki TILOG działające przy Politechnice Krakowskiej.W ramach konferencji część studentów wzięła aktywny udział przedstawiając prace naukowe pt. "Kierunki rozwoju integracji kolei z innymi środkami transportu na przykładzie subregionu centralnego województwa śląskiego" oraz "Wyzwania logistyki wobec globalnych trendów i oczekiwań klientów". Serdecznie gratulujemy! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolejne sukcesy studentów SKNL LogistiCAD

W dniach 29-30 listopada 2018 r Pani Iza Zientek (studentka specjalności logistyka transportu) reprezentowała koło naukowe LogistiCAD na IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „POLLOGUS 2018” w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Efektem łącznej pracy Pani Izy, ze studentem 7 sem, Mateuszem Włostowskim jest rozdział pt. " Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w logistyce miejskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, który ukaże się w monografii pod red. Beaty Detyny pt. „Logistyka. Współczesne wyzwania”. Nasza reprezentacja z 5 semestru LT (Iza Zientek, Patryk Motylski, Dawid Maj i Olek Skrobol) uczestniczyła także w dniach 6-7 grudnia 2018 r. XIV Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistic2018 organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. Ich artykułu pt. "Wprowadzanie innowacji w zakresie automatyzacji transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych" ukazał się w publikacji "Journal of TransLogistic". Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki studentów specjalności logistyka do zakładu Elektrobudowa S.A.

W dniach 23-24.11.2018 odbyły się wycieczki grup naszych studentów do producenta urządzeń elektroenergetycznych - ELEKTROBUDOWA S.A. Firma produkuje rozdzielnice i szynoprzewody urządzeń prądu stałego i stacji kontenerowych dla sektora elektroenergetycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki projektowania, wytwarzania oraz montażu w zakładzie w Tychach wykonywane są szynoprzewody dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Studenci zapoznali się z produkcją najbardziej wymagających technicznie rozwiązań szynoprzewodów trafiających na rynek polski i zagraniczny. Zwiedzanie zakładu odbywało się wraz z przewodnikiem, który odpowiadał na pytania studentów dotyczące transportu wewnątrzzakładowego oraz sposobu kompletacji, zabezpieczania i załadunku ponadnormatywnych konstrukcji aluminiowych do wysyłki odbiorcy.

 

Największe zainteresowanie zwiedzających wzbudziły sposoby załadunku elementów ponadnormatywnych o długościach 13 -13,5 m do kontenerów i na naczepy oraz konstrukcje zabezpieczające ażurowe. Produkowane szynoprzewody przeznaczone są dla instalacji wyprowadzenia mocy prawie dla każdej polskiej elektrowni i wielu za granicą (w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Australii). Istotne jest zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wymaga to uwzględnienia szeregu czynników, m.in. skrajnych warunków klimatycznych (w tym wilgotność powietrza, różnice ciśnień i temperatury) oraz infrastruktury drogowej (natężenie ruchu, stan nawierzchni dróg, miejsc gdzie w ogóle nie docierają drogi). Transport szynoprzewodów odbywa się droga morska i lądową

 

 

 

  Inna grupa, tym razem ze studiów stacjonarnych miała możliwość poznania toku produkcji oraz transportu odbywającego się w firmie. Studenci kierunku logistyka ze studiów dziennych wykazali największe zainteresowanie sposobem zabezpieczania ładunku w postaci ponadnormatywnych konstrukcji szynoprzewodów do transportu bimodalnego oraz sposobem instalowania izolatorów wsporczych zabezpieczających szyny prądowe.