Aktualności

Kolejne sukcesy studentów SKNL LogistiCAD

W dniach 29-30 listopada 2018 r Pani Iza Zientek (studentka specjalności logistyka transportu) reprezentowała koło naukowe LogistiCAD na IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Logistyków „POLLOGUS 2018” w Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Efektem łącznej pracy Pani Izy, ze studentem 7 sem, Mateuszem Włostowskim jest rozdział pt. " Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w logistyce miejskiej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”, który ukaże się w monografii pod red. Beaty Detyny pt. „Logistyka. Współczesne wyzwania”. Nasza reprezentacja z 5 semestru LT (Iza Zientek, Patryk Motylski, Dawid Maj i Olek Skrobol) uczestniczyła także w dniach 6-7 grudnia 2018 r. XIV Forum Studentów Transportu i Logistyki TransLogistic2018 organizowanej przez Politechnikę Wrocławską. Ich artykułu pt. "Wprowadzanie innowacji w zakresie automatyzacji transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwach i zakładach produkcyjnych" ukazał się w publikacji "Journal of TransLogistic". Serdecznie gratulujemy! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wycieczki studentów specjalności logistyka do zakładu Elektrobudowa S.A.

W dniach 23-24.11.2018 odbyły się wycieczki grup naszych studentów do producenta urządzeń elektroenergetycznych - ELEKTROBUDOWA S.A. Firma produkuje rozdzielnice i szynoprzewody urządzeń prądu stałego i stacji kontenerowych dla sektora elektroenergetycznego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej techniki projektowania, wytwarzania oraz montażu w zakładzie w Tychach wykonywane są szynoprzewody dostosowane do indywidualnych wymagań klientów. Studenci zapoznali się z produkcją najbardziej wymagających technicznie rozwiązań szynoprzewodów trafiających na rynek polski i zagraniczny. Zwiedzanie zakładu odbywało się wraz z przewodnikiem, który odpowiadał na pytania studentów dotyczące transportu wewnątrzzakładowego oraz sposobu kompletacji, zabezpieczania i załadunku ponadnormatywnych konstrukcji aluminiowych do wysyłki odbiorcy.

 

Największe zainteresowanie zwiedzających wzbudziły sposoby załadunku elementów ponadnormatywnych o długościach 13 -13,5 m do kontenerów i na naczepy oraz konstrukcje zabezpieczające ażurowe. Produkowane szynoprzewody przeznaczone są dla instalacji wyprowadzenia mocy prawie dla każdej polskiej elektrowni i wielu za granicą (w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Południowej i Australii). Istotne jest zabezpieczenie ładunku podczas transportu. Wymaga to uwzględnienia szeregu czynników, m.in. skrajnych warunków klimatycznych (w tym wilgotność powietrza, różnice ciśnień i temperatury) oraz infrastruktury drogowej (natężenie ruchu, stan nawierzchni dróg, miejsc gdzie w ogóle nie docierają drogi). Transport szynoprzewodów odbywa się droga morska i lądową

 

 

 

  Inna grupa, tym razem ze studiów stacjonarnych miała możliwość poznania toku produkcji oraz transportu odbywającego się w firmie. Studenci kierunku logistyka ze studiów dziennych wykazali największe zainteresowanie sposobem zabezpieczania ładunku w postaci ponadnormatywnych konstrukcji szynoprzewodów do transportu bimodalnego oraz sposobem instalowania izolatorów wsporczych zabezpieczających szyny prądowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sukces studentów naszej specjalności - III miejsce dla Studenckiego Koła Naukowego Logisticad 

  Reprezentacja studentów V semestru specjalności logistyka transportu w składzie: Piotr Orzech, Dawid Gąsior oraz Grzegorz Szmidt zajęła trzecie miejsce podczas piątych Sopockich Warsztatów Logistycznych V SWL 2018 organizowanych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Reprezentowali SKNL LogistiCAD wygłaszając grupowy referat: "Wpływ lekkich konstrukcji naczep siodłowych na efektywność procesów logistycznych".  Konkurs na najlepszy referat odbywał się na podstawie oceny następujących kryteriów: ocena problematyki, metody, zawartości merytorycznej, ocena formalna opracowania oraz za prezentację w trakcie konferencji. Publikacja ukaże się w formie drukowanej w czasopiśmie "Nasze studia" ISNN: 1731-6707 z 3 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie koordynacyjne projektu SmaLog we Lwowie

W dniach 22-25 października 2018 r. we Lwowie odbyło się spotkanie koordynacyjne w ramach projektu SmaLog, który jest realizowany zgodnie z programem Erasmus. W spotkaniu wzięli udział wszyscy partnerzy, którzy reprezentowali uniwersytety z Włoch, Niemiec, Polski, Ukrainy i Gruzji. Lider drugiego pakietu roboczego prof. Aleksander Sładkowski przedstawił sytuację, która jest związana z przygotowaniem wspólnego programu nauczania studentów 2 poziomu (magistrów). Omówiono również inne problemy związane z realizacją wskazanego projektu. Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznać się z uniwersytetem „Politechnika Lwowska” oraz odwiedzić centrum zarządzania ruchem drogowym miasta Lwów.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Doktora Honoris Causa dla Prof. Aleksandra Sładkowskiego

W dniu 10 lipca 2018 roku Rada Naukowa Uniwersytetu w Ruse im. Angela Kancheva (Bułgaria) podjęła decyzję o nadaniu stopnia Doktora Honoris Causa Panu Profesorowi Aleksandrowi Sładkowskiemu - Kierownikowi Katedry Logistyki i Technologii Transportu na Wydziale Transportu Politechniki Śląskiej. Tytuł Doktora Honoris Causa został przyznany w uznaniu wkładu w międzynarodowy rozwój nauki dotyczącej transportu i logistyki oraz wsparcia dla umiędzynarodowienia edukacji i wspierania badań i działań edukacyjnych studentów, doktorantów i młodych naukowców z Uniwersytetu w Ruse. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się 2 sierpnia bieżącego roku. Prócz Prof. Aleksandra Sładkowskiego uczestniczyli w niej: przedstawiciele Władz Rektorskich Uniwersytetu w Ruse, członkowie Rady Naukowej, Pierwszy Sekretarz Ambasady Polskiej w Bułgarii Pan Jakub Flasiński, Prorektor Politechniki Śląskiej ds. Ogólnych Prof. Bogusław Łazarz oraz zaproszeni goście. Uroczystość rozpoczęła się od tradycyjnego Gaudeamus Igitur, podczas którego uczestnicy uroczystości w tradycyjnych togach przeszli z Rektoratu do w Centrum Konferencyjnego „Kanev Center” Uniwersytetu w Ruse. Następnie rozbrzmiały hymny narodowe Bułgarii i Polski, a po otwarciu posiedzenia Rady Naukowej Uniwersytetu w Ruse przez Rektora Prof. Hristo Beloeva, laudację wygłosiła Prof. Juliana Popova - Prorektor ds. Polityki internacjonalizacji i komunikacji.

           

 Następnie Prof. Velizara Pencheva, Przewodnicząca Zebrania Ogólnego przeczytała biografie Prof. Sładkowskiego podkreślając zasługi w rozwoju stosunków międzynarodowych pomiędzy Polską a Bułgarią i w szczególności między naszymi uniwersytetami.Następnie Rektor Prof. Hristo Beloev wręczył Prof. Aleksandrowi Sładkowskiemu dyplom, statuetkę z imieniem nowego Doktora Honoris Causa oraz medal Uniwersytetu w Ruse, a wszystko to odbyło się przy dźwiękach tradycyjnej prawosławnej pieśni Mnohaya leta. Dalej głos zabrał Prof. Aleksander Sładkowski dr h. c. mult., który przemawiał w czterech językach: polskim, bułgarskim, angielskim i rosyjskim. Wystąpili również gości uroczystości oraz koledzy Prof. Aleksandra Sładkowskiego, z którymi ten ma wieloletnią współpracę. Prof. Aleksander Sładkowski podziękował kierownictwu oraz kolegom z Uniwersytetu w Ruse za wysokie odznaczenie, ze swojej strony wręczył dla biblioteki trzy monografie wydane pod jego redaktorstwem w wydawnictwie Springer za ostatnie lata i na koniec dokonał wpisu w Księdze Uniwersytetu w Ruse.

 

Zmiana nazwy Katedry

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku decyzją Rady Wydziału nasza Katedra zmienia nazwę na Katedra Logistyki i Technologi Transportu.