Badania i współpraca

   Badania


   Zakres prac badawczo rozwojowych realizowanych w Katedrze obejmuje projekty z zakresu logistyki i transportu wewnętrznego. Dodatkowe specjalistyczne ekspertyzy możliwe do zrealizowania w Katedrze dotyczą opracowania i budowy modeli numerycznych obiektów i analizy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).
   W laboratorium prowadzone są również badania sprzęgieł podatnych z wyznaczaniem ich charakterystyk oraz badania taśm przenośnikowych.

Do prac badawczych zrealizowanych w Katedrze zaliczają się m. in.:
•    technologia przeładunku i składowania kontenerów w terminalach,
•    uruchomienie ruchu pasażerskiego na trasie Gliwice-Bytom,
•    kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania terenów przemysłowych,
•    koncepcja Zintegrowanego Dwusystemowego Transportu Szynowego SKM, łączącego miasta: Katowice oraz Gliwice poprzez Bytom z MPL Katowice – Pyrzowice,
•    Badanie przyczyn pęknięć szyn w stykach spawanych na Łotewskich Kolejach.

 

Współpraca


Nasza Katedra współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi. Dotyczy to działań w ramach wspólnie realizowanych projektów europejskich, wymiany studentów i uczestnictwa we wspólnych konferencjach.
 Do najważniejszych partnerów z którymi współpracuje nasza Katedra można zaliczyć:
•    Technical University of Ostrava, Czechy;
•    Kaunas University of Technology - Kowno,Litwa;
•    East Ukrainian National University of Ługańsk, Ukraina;
•    University of Zagreb, Chorwacja;
•    Ryga Technical University, Łotwa;
•    Technical University of Koszyce, Słowacja;
•    Doniecka Akademia Transportu Samochodowego;


Obecnie na Wydziale Transportu realizowny jest projekt TEMPUS CITISET (Communication and Information Technology for Improvement Safety and Efficiency of Traffic) w którym uczestniczy nasza Katedra. Jego celem jest zbudowanie zintegrowanego systemu studiów EU-RU-UA (pomiędzy Unią Europejską Rosją i Ukrainą) zgodnego z zasadami procesu bolońskiego (Master and PhD Programs in Intelligent Transport Systems). Na tej podstawie ma powstać Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego dla ekspertów w zakresie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Projekt umożliwia uzyskanie podwójnego dyplomu po ukończeniu studiów magisterskich w ITS zarówno w Rosji/Ukrainie i UE. Początek studiów planowany jest od września 2013r.


 Kierownik naszej Katedry Profesor A. Sładkowski jest przewodniczącym rady naukowej Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans" w Bytomiu.
 Pracownik naszej Katedry dr inż. Damian Gąska jest polskim ekspertem w pracach Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego w ramach komisji CEN/TC 147/WG 02 "Design-General”, oraz reprezentantem Politechniki Śląskiej w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w ramach Komitetu Technicznego KT 101 ds. Dźwignic, ich Zespołów i Części.