Badania i współpraca

   Badania


   Zakres prac badawczo rozwojowych realizowanych w Katedrze obejmuje projekty z zakresu logistyki i transportu wewnętrznego. Dodatkowe specjalistyczne ekspertyzy możliwe do zrealizowania w Katedrze dotyczą opracowania i budowy modeli numerycznych obiektów i analizy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES).
   W laboratorium prowadzone są również badania sprzęgieł podatnych z wyznaczaniem ich charakterystyk oraz badania taśm przenośnikowych.

Do prac badawczych zrealizowanych w Katedrze zaliczają się m. in.:
•    technologia przeładunku i składowania kontenerów w terminalach,
•    uruchomienie ruchu pasażerskiego na trasie Gliwice-Bytom,
•    kompleksowa analiza techniczno-ekonomiczna zagospodarowania terenów przemysłowych,
•    koncepcja Zintegrowanego Dwusystemowego Transportu Szynowego SKM, łączącego miasta: Katowice oraz Gliwice poprzez Bytom z MPL Katowice – Pyrzowice,
•    Badanie przyczyn pęknięć szyn w stykach spawanych na Łotewskich Kolejach.

 

Współpraca


Nasza Katedra współpracuje z wieloma uczelniami zagranicznymi. Dotyczy to działań w ramach wspólnie realizowanych projektów europejskich, wymiany studentów i uczestnictwa we wspólnych konferencjach.
 Do najważniejszych partnerów, z którymi współpracuje nasza Katedra, można zaliczyć:
•    Technical University of Ostrava, Czechy;
•    Kaunas University of Technology - Kowno,Litwa;
•    East Ukrainian National University of Ługańsk, Ukraina;
•    University of Zagreb, Chorwacja;
•    Ryga Technical University, Łotwa;
•    Technical University of Koszyce, Słowacja;
•    Doniecka Akademia Transportu Samochodowego;