O Katedrze

Katedra Logistyki i Technologii Transportu działa na Wydziale Transportu Politechniki Ślaskiej w Katowicach.

Tematyka prac badawczo-rozwojowych obejmuje szeroko pojęte zagadnienia związane z technicznym i organizacyjnym zapleczem logistyki. Przedmiotem badań są aktualne zagadnienia związane z transportem przemysłowym i środkami transportu wykorzystywanymi w przemyśle.

Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Aleksander Sładkowski, który jednocześnie pełni rolę redaktora głównego czasopisma naukowego Transport Problems (wydawnictwo Politechniki Śląskiej).

Pracownicy Katedry uczestniczą w działaniach wspierających rozwój regionu przez wykonywanie prac badawczych i kształcenie kadry zdolnej do rozwiązywania problemów logistycznych, transportowych oraz w lotnictwie w przedsiębiorstwach różnych branż.

Nasi absolwenci znaleźli zatrudnienie w wielu wiodących na rynku firmach działających w województwie śląskim, a także innych regionach.

Współpracujemy z uczelniami krajowymi i wymieniamy doświadczenia w ramach wspólnych działań z uniwersytetami m in. z Litwy, Ukrainy, Czech, Słowacji.