Pracownicy

   W naszej Katedrze zatrudnieni są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Aleksander Sładkowski, który jednocześnie pełni funkcję redaktora naczelnego czasopima naukowego Transport Problems (Problemy Transportu).

 Skład osobowy Katedry:

prof. dr hab. Aleksander Sładkowski - kierownik (strona www)
dr inż. Maria Cieśla
dr inż. Damian Gąska
dr hab. inż. Jerzy Margielewicz prof. Pol. Śl.
dr hab. inż. Tomasz Matyja
dr inż. Bogna Mrówczyńska
dr hab. inż. Piotr Nowakowski
dr inż. Tadeusz Opasiak
dr inż. Tomasz Haniszewski
dr hab. inż Bożena Szczucka-Lasota

 

Specjalista administracyjny:

Elżbieta Gorgoń

Osoby współpracuące z Katedrą:

dr inż. Grażyna Hat-Garncarz

dr inż. Czesław Pypno