Pracownicy

   W naszej Katedrze zatrudnieni są doświadczeni pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz doktoranci. Kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Aleksander Sładkowski, który jednocześnie pełni funkcję redaktora naczelnego czasopima naukowego Transport Problems (Problemy Transportu) oraz jest koordynatorem ds. kontaktów międzynarodowych Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej.

 Skład osobowy Katedry:

prof. dr hab. Aleksander Sładkowski - kierownik (strona www)
dr inż. Maria Cieśla
dr inż. Damian Gąska
dr hab. inż. Jerzy Margielewicz prof. PŚ
dr inż. Krzysztof Bizoń
dr inż. Bogna Mrówczyńska
dr hab. Katarzyna Markowska prof. PŚ
dr hab. inż. Piotr Nowakowski prof. PŚ
dr inż. Tadeusz Opasiak
dr inż. Tomasz Haniszewski
dr hab. inż Bożena Szczucka-Lasota prof. PŚ

 

Specjalista administracyjny:

Elżbieta Gorgoń

Osoby współpracuące z Katedrą:

dr inż. Grażyna Hat-Garncarz

dr inż. Czesław Pypno