Perspektywy zatrudnienia

 Nasi absolwenci mogÄ… być zatrudnieni na stanoiwiskach w różnych dziaÅ‚ach firm m in:

SpoÅ›ród firm, w których znaleźli pracÄ™ nasi absolwenci, można wymienić: